ΑΕΡΟΠΟΝΙΑ

Συγκομιδή μαρουλιού σε αεροπονία, μέσα σε 35 ημέρες stars

Συγκομιδή μαρουλιού σε αεροπονία σε 35 ημέρες.

Mπρόκολο σε autopot και μαρούλι σε αεροπονία

21η μερα εφαρμογής. Συγκαλλιέργεια μπρόκολο σε autopot και μαροὐλι σε αεροπονία.

Συγκαλλιέργεια μπρόκολο σε autopot, μαρούλι σε αεροπονία

Εφαρμογή στο κεντρικό κατάστημα Alegre, χρησιμοποιώντας φωτισμό led και αυτοματισμό με Autopot και αεροπονική καλλιεργεια.