Μια Πρωτότυπη Υδροπονική Μονάδα

Μια Πρωτότυπη Υδροπονική Μονάδα

Σε αυτό το Video, βλέπουμε μια πρωτότυπη μονάδα καλλιέργειας με υδροπονία.

Το θερμοκήπιο είναι καλυμμένο με δίχτυ προστασίας. Υπάρχουν δυο κανάλια NFT σε δυο επίπεδα για εξοικονόμηση χώρου .