Εισαγωγικές Έννοιες στην Υδροπονία

Εισαγωγικές Έννοιες στην Υδροπονία

Δρ. Ανδρέας Κώτσιρας - ΑΤΕΙ Καλαμάτας

Σεμινάρια Υδροπονίας ΑΤΕΙ Καλαμάτας

Εισαγωγικές έννοιες - Ορισμοί - Περιγραφές

Ιστορικά στοιχεία - Ανασκόπηση - Καλλιεργούμενα είδη