Χρήση Ατταπουλγίτη σε καλλιέργεια Goji Berry

Χρήση Ατταπουλγίτη σε καλλιέργεια Goji Berry

Δρ. Ν.Θεοφίλου, ΓΕΩ ΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ

Κοζάνη, χρήση ατταπουλγίτη σε καλλιέργεια Goji Berry.

Ο ατταπουλγίτης είναι ένα σπάνιο είδος ελαφροβαρούς αργίλου, που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στη βιομηχανία λιπασμάτων.Το μοναδικό κοίτασμα ατταπουλγίτη μεγάλου μεγέθους και υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη και ένα από τα λίγα παγκοσμίως, βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία.