Hortilab Growroom Setup

Hortilab Growroom Setup

Συναρμολόγηση θαλάμου καλλιέργειας της εταιρείας Hortilab.

Video με οδηγίες για τη συναρμολόγηση του θαλάμου καλλιέργειας της εταιραίας Hortilab.