Καλιμπράρισμα Αγωγιμόμετρου

Καλιμπράρισμα Αγωγιμόμετρου

Καλιμπράρισμα αγωγιμόμετρου

1. Αφαιρούμε το αγωγιμόμετρο από τη συσκευασία του.

2. Ανάβουμε τη συσκευή με το ON.

3. Πατώντας το πλήκτρο SHIFT μπορούμε να επιλέξουμε αν θα δούμε τη μέτρησή μας σε EC (αγωγιμότητα) ή TDS (ολικά στερεά).

4. Για τη βαθμονόμηση επιλέγουμε μέτρηση EC.

5. Η βαθμονόμηση γίνεται με διάλυμα 1.413mS/cm, όμως το όργανο μετράει σε μS, οπότε η μέτρηση που θέλουμε να δούμε είναι 1413μS/cm.

6. Γεμίζουμε ένα ποτηράκι με το EC standard 1.413mS/cm.

7. Βυθίζουμε το ηλεκτρόδιο στο διάλυμα.

8. Για να κάνουμε καλιμπράρισμα κρατάμε πατημένο το SHIFT μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη CAL.

9. Στη συνέχεια ανεβοκατεβάζουμε την τιμή μέχρι να δούμε 1413 στην οθόνη ως εξής: ανεβάζουμε με το SHIFT και κατεβάζουμε με το HOLD.

10. π.χ. αν ξεκινάμε από 1100μS/cm χρειάζεται να πατήσουμε SHIFT.

11. Μόλις φτάσουμε στην τιμή 1413μS/cm κρατάμε πατημένο το SHIFT για να αποθηκευτεί.