Εισαγωγή στην υδροπονία μέρος 1ο

Εισαγωγή στην υδροπονία μέρος 1ο

William Texier - General Hydroponics

Σεμινάρια Υδροπονίας Alegre growshop, σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Καλαμάτας.

Αθήνα, 26 Μαϊου 2013, Park Hotel

Θέμα: Εισαγωγή στην Υδροπονία