Μικρές υδροπονικές φάρμες

Μικρές υδροπονικές φάρμες

Noucetta Kehdi - General Hydroponics

Σεμινάρια Υδροπονίας Alegre growshop, σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Καλαμάτας.

Αθήνα, 26 Μαϊου 2013, Park Hotel

Θέμα: Μικρές υδροπονικές φάρμες